Våra tjänster

Service & Underhåll

Serviceavtal

 • Kyla
 • Ventilation
 • Automation
 • Värme
 
RAM-avtal
 • Löpande räkningsuppdrag
 • Partneringsuppdrag

Projekt

 • Utförande entreprenader
 • Funktionsentreprenader
 • Totalinstallationsåtagande

Kyla/Värme

 • Kyl- och frysanläggningar
 • Fastighetsvärmepumpar
 • Komfortkyla
 • Processkyla
 • Luft-luft och luft-vattenvärmepumpar

Automation

 • Konstruktion
 • Reparation/service
 • Programmering
 • Felsökning
 • Överordnade system

VS

 • Service och underhåll
 • Bergvärmepumpar
 • Undercentraler
 • Fjärrvärmeväxlare

Energieffektivisering

Vi levererar helhetslösningar inom alla fastighetstekniska system och industriella processer.

Potential -> Utredning -> Avtal -> Projekt -> Optimering

Konstruktion

Vi samarbetar med flera VVS konsultföretag med stor kompetens och goda resurser, vilket möjliggör att vi kan åta oss uppdrag från planering och konstruktion till färdiga installationer och driftsättning.

Myndighetsbesiktningar

Enligt förordningen 1991:1273 om funktionskontroll ska fastighetsägare svara för att funktionskontroll utförs dels innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk, dels vid återkommande tillfällen under brukstiden.

Syfte:

 • Lagens syfte är att säkerställa ett bra inomhusklimat.

Bas upplägg och utförande:

 • Besiktningsintervallen varierar ( mellan 3 år och 6 år) beroende på verksamhet och typ av system.
 • Funktionskontroll av aggregat/kanalsystem och luftflödesmätningar genomförs och protokollförs

Tillval:

 • Åtgärd enligt protokoll kan åtgärdas på totalentreprenad så att godkänd anläggning kan påvisas.
 • Genom ett serviceavtal kan framtida OVK-besiktningar ingå för en bekymmersfri anläggning

Syfte:

 • Periodisk läcksökning, innebär att Enego Klimatsystem utför en årlig kontroll av kyl- och värmepumpsanläggningar i den omfattning som anges i Svensk kylnorm. Kontrollen är reglerad i ”köldmedieförordningen” SFS 2007:846 samt ”F-gasförordningen” (EG) nr 842/2006 med syfte att minska utsläppen av växthusgaser.

 

Utförande:

 • Planerat underhåll innebär att Enego Klimatsystem genom periodiskt återkommande servicebesök utför skötsel av de kyltekniska installationerna.
 • Servicen utförs i syfte att kontrollera driftstatus och förebygga uppkomsten av fel och störningar så att tänkta funktioner vidmakthålls.
 • Resultatet av varje periodisk skötsel redovisas och dokumenteras översiktligt för varje moment
 • Enego Klimatsystem upprättar en gång per år en rapport som visar att lagstadgade periodiska och uppföljande läcksökningar är utförda, samt om utrustningar skrotats under året. Rapporteringsskyldigheten är reglerad i Köldmedieförordningen.
 • Den årliga rapporteringen sker på en ”Årsrapport”.
 • Beställaren ombesörjer att ”Årsrapporten” tillställs den lokala tillsynsmyndigheten.

Offertförfrågan

Kontakta oss genom formuläret nedan så återkommer vi till dig med en offert så fort som möjligt.